KIT TRANSMISION YBR 125 / YBR 125 Z YAMAHA – MARCA HAIOSKY

$20.000